TDK MAXELL SONY Banner
Scotch Audio Cassettes

Scotch 1982-86 US

Type I:        Highlander  ->  Dynarange  ->  XSI

Type II:        XSII

Type IV:        XSMIV

Scotch Highlander 1982

Scotch Highlander

Type I

photo courtesy of kostya1969

Scotch Dynarange 1982

Scotch Dynarange

Type I

Scotch XSI 1982

Scotch XSI

Type I

photo courtesy of "braxus"

Scotch XSII 1982

Scotch XSII

Type II

Scotch XSMIV 1982

Scotch XSMIV

Type IV

To contact us: TDK(at)vintagecassettes.com

© 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 vintagecassettes.com