TDK MAXELL SONY Banner
RAKS Audio Cassettes

RAKS 1996-98 EUR

Type I:        SP 1  ->  SP 1S

Type II:        SP 2  ->  SP 2S

Type II:        SP Metal

Budget Tape: AX.

RAKS AX 1996

RAKS AX

Type I

Budget TapeRAKSSP 1 1996

RAKS SP 1

Type I

RAKS SP 1S 1996

RAKS SP 1S

Type I

RAKS SP 2 1996

RAKS SP 2

Type II

RAKS SP 2S 1996

RAKS SP 2S

Type II

RAKS SP METAL 1996

RAKS SP Metal

Type IV

photo courtesy of kostya1969

To contact us: TDK(at)vintagecassettes.com

© 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 vintagecassettes.com